ردیابی مردمک چشم با پردازش تصویر در متلب

ردیابی کردن موقعیت مردم چشم یکی از موضوعات مورد توجه مهندسین در زمینه امنیت و پرداش تصویر می باشد. در این پروژه به خوبی موقعیت مردمک چشم تشخیص داده شده و مرکز مردمک نیز نشان داده شده است.

در این پروژه از یک فیلم ویدئویی برای ردیابی مردم استفاده شده است و لذا شما می توانید با استفاده از ویکم و یا تصاویر دیگر به راحتی این کد را ارتقا دهید.

------------------------------------------------------------

ویژگی پروژه :

1- سادگی کد

2- روان بودن و استفاده از دستورات ساده

3- سرعت قابل توجه برنامه

 

 

5,000 تومان

Pupil tracking with image processing.rar
1 مگابایت